Nederlands
Deutsch

Konijnen verjagen

Konijnenoverlast? Wij lossen het konijnenprobleem op

Gelukkig is het konijn weer terug van weggeweest. Lokaal kunnen deze dieren echter voor grote schade en konijnenoverlast zorgen in tuinen, parken, campings en begraafplaatsen: graafschade, knaagschade, verzakkingen… Grote beheerders willen een diervriendelijke aanpak van hun konijnenprobleem en bijvoorbeeld de konijnen verjagen en zo de konijnenoverlast beperken. Daarnaast is de roep om een structurele oplossing te vinden tegen een konijnenplaag en konijnenoverlast steeds luider.

 

Om het konijnenprobleem op te lossen maken we gebruik van:

  • Roofvogels
  • Fretten
  • Netten, vallen, vangkooien
  • Het geweer

 

Speciale aandacht verdienen onze systemen voor konijnen verjagen.

 

Voor taluds van wegen en spoorwegen hebben we:

  • Doek
  • Gaas
  • Elektriciteit