Nederlands
Deutsch

Zwaluwen verjagen

Iedereen weet, dat de zwaluwen het moeilijk hebben en onze hulp en bescherming verdienen. Particulieren en woningbouwverenigingen met zwaluwnesten hebben van mei tot augustus veel overlast van de poep. Wij hebben hier uitstekende oplossingen voor. Informeer naar de mogelijkheden.