Nederlands
Deutsch

Tamme en wilde ganzen verjagen

  • Nijlganzen
  • Wilde ganzen / Grauwe ganzen
  • Verwilderde ganzen / Boerenganzen 

Nijlganzen verjagen

Deze ganzen domineren andere vogels. In woonwijken worden Nijlganzen gevreesd om de herrie die ze veroorzaken. 

De vogels zijn vrij eenvoudig te vangen. Vangen of afschot is niet in iedere provincie toegestaan.

 

Grauwe ganzen

Ondanks het teloorgaan van de G7 houden de Provincies vast aan de afspraken die hier gemaakt zijn. Tot voor kort werd grote aantallen ganzen vangen in de ruiperiode als de meest efficiënte manier van Ganzenbestrijding beschouwd. Het voordeel van ganzen vangen tijdens de ruiperiode is, dat het vlees uitstekend geschikt is voor menselijke consumptie.

De nadelen van ganzen vangen en op deze manier van doden van ganzen zijn het feit dat de ganzen in het belangrijkste deel van het groeiseizoen grote gebieden kaal vreten en met uitwerpselen vervuilen. Als de ganzen pas eind juni worden gedood dan is de schade al aangericht. Een ander nadeel is dat de kosten van slechts enkele bestrijdingsacties oplopen tot boven de €70.000,-.

Ons bedrijf legt de nadruk op de bestrijding voor en tijdens het broedseizoen. Het is mogelijk om van februari tot april de vogels te schieten. Iedere gans die in deze periode wordt gedood levert een besparing van tenminste 6 ganzen die in juni niet meer worden gevangen en gedood. Hiermee wordt heel veel schade voorkomen. Naast een groot economisch voordeel is er ook sprake van een ethisch voordeel. Een alternatief voor het afschieten van vogels in het vroege voorjaar is het broedvrij houden.

Aalscholvers / reigers

Professionele visvijvers maar ook particulieren ervaren veel overlast van deze vogels. Ook hier kunnen we met schrikdraad vaak uitstekende resultaten bereiken.

 

Broedvrij houden

Van april tot mei kan je gebieden waar niet gejaagd mag worden broedvrij houden voor ganzen. Klik hier voor meer informatie  Opens internal link in current windowbroedvrij houden