Nederlands
Deutsch

Roeken verjagen

Op zoek naar emelten en larven van kevers en wormen bezorgen deze vogels beheerders van grasmatten slapeloze nachten.
Hier moet u denken aan sportcomplexen, golfbanen maar ook aan landbouwers.
Bomen rond schoolpleinen, begraafplaatsen en in parken zijn vaak erg in trek.
De herrie is hier vaak de meest gehoorde klacht.
 
Wij beschikken over veel middelen, waaronder uitstekende akoestische, om het probleem diervriendelijk op te lossen en roeken te verjagen.