Nederlands
Deutsch

Meeuwenoverlast | Meeuwen verjagen

Een oplossing voor uw meeuwenprobleem

Tot een jaar of tien geleden konden meeuwen in natuurgebieden met normaal broedresultaat hun jongen grootbrengen. De normale predatie door verwilderde kat, vos, bunzing of hermelijn bedroeg maximaal 15%. Nu echter de predatiedruk, mede ten gevolge van een doorgeschoten bescherming van bovengenoemde predatoren, sterk is toegenomen, wijken de meeuwensoorten uit naar daken in de stad. Hetzelfde geldt voor andere bodembroeders zoals de scholekster.

Dit kan een groot meeuwenprobleem geven met zowel de hygiëne als met de afwatering van het dak. Vooral de grotere meeuwensoorten maken op de daken vaak eilanden van takken en rotzooi en zorgen voor meeuwenoverlast. Tevens produceren ze vaak zoveel afval dat de afwatering in gevaar komt. Dit kan grote problemen geven met de hygiëne. Naast de vervuiling bestaat de meeuwenoverlast voornamelijk uit onafgebroken herrie, dit veroorzaakt een groot meeuwenprobleem.

 

Wij kunnen meeuwen verjagen, zodat zij zich gaan vestigen op plaatsen waar ze geen overlast veroorzaken en we een meeuwenplaag kunnen voorkomen.

Meeuwenoverlast door agressieve meeuwen

Daarnaast is een veel gehoorde klacht van mensen die voor onderhoudswerkzaamheden op het dak moeten zijn, dat de vogels zich zeer agressief tegenover de indringers gedragen. De laatste jaren waren er talloze meldingen van mensen die beweren door meeuwen te zijn aangevallen. Het ging daarbij in de meeste gevallen om zilvermeeuwen en mantelmeeuwen. Kijk voor meer informatie op de pagina elektronisch verjagen.