Nederlands
Deutsch

Rattenprobleem | Ratten bestrijden

Bruine ratten bestrijden

Een lang verhaal over het rattenprobleem wat bruine ratten veroorzaken lijkt ons niet nodig. De rattenbestrijding kan in de meeste gevallen eenvoudig met rattengif plaatsvinden. In het geval van veel alternatief voedsel en/of in de gevallen waarbij men de dode dieren wil kunnen bergen, hebben wij een grotendeels zelf ontwikkeld vang- en klemprogramma. Wij onderscheiden ons hiermee in hoge mate van andere bedrijven. Dierenbeschermingsorganisaties juichen ons non-tox programma voor knaagdierbestrijding toe!

Zwarte ratten bestrijden

Dit even intelligente als elegante dier rukt op en zorgt in toenemende mate voor een ‘onoplosbaar’ rattenprobleem. Het gebruik van vergif levert zelden het beoogde resultaat op. Vaak is het belangrijk om in bouwkundig opzicht aanpassingen te verrichten. Bij een effectieve zwarte rattenbestrijding zijn bouwkundige aanpassingen vaak gewenst. Onze aanpak bestaat uit een combinatie van mechanische vangmiddelen en het gebruik van vergiftigd lokaas. 

Geen rattenplaag

Een rattenplaag willen we voorkomen. Ervaart u overlast van ratten? Neemt u dan gerust contact met ons op. We spreken de mogelijkheden om uw rattenprobleem op te lossen graag met u door.