Nederlands
Deutsch

Flora- en Faunawet

Bij een zorgvuldige bouwkundige procedure wordt het werk van biologen of ecologen gevraagd. In de meeste gevallen gaat het om restauraties of sloop van gebouwen maar het kan ook gaan om de aantasting van een groen gebied, bijvoorbeeld bij infrastructurele werken.

De prijsverschillen tussen de grote kantoren en kleine bedrijven kan groot zijn. Ons bedrijf kan maatwerk leveren voor een fractie van de prijs van grote bedrijven. Graag willen wij met u meedenken om de kosten voor uw project laag te houden. Wij nemen het hele traject van u over. Van inventarisaties en uitvoering tot en met het administratieve en juridische gedeelte. Geen overhead. Wij hebben een hecht team van biologen, ecologen, juristen en faunabeheerders. Gedurende het hele jaar, de klok rond kunt u een beroep op ons doen.