Nederlands
Deutsch

Broedvrij houden

Als aannemers in het buitengebied aan het werk gaan dan moeten ze zich altijd afvragen of er dieren of planten zijn die beschermd worden door de Flora en Fauna wet.
In de meeste gevallen verrichten ecologen een Quick Scan. Op grond hiervan of op grond van een uitgebreid onderzoek adviseren ze de opdrachtgever hoe te handelen zonder in de knel te komen met de Flora en Fauna wet.
Gebieden rond de kust  maar ook bijvoorbeeld rond plassen of grote rivieren zijn in het voorjaar in trek bij meeuwen en watervogels die hier van oudsher hun eieren uitbroeden en hun jongen groot brengen.
Wilt u in een dergelijk gebied aan de slag dan dient dit gebied voor en tijdens het broedseizoen broedvrij te worden gehouden.

Broedvrij houden kan in veel gevallen door middel van schrikdraad.
Schrikdraad is heel efficiënt en daardoor erg goedkoop.
 
We houden jaarlijks ook grote gebieden broedvrij door hier 24/7 met honden te lopen.
Dit fysiek broedvrij houden is kostbaar maar natuurlijk altijd nog beter dan negatieve publiciteit en hoge boetes.  
 
Graag maken we voor u een op maat gesneden plan.
Daarnaast ontvangt u en grondige rapportage van de verrichtte werkzaamheden.