Nederlands
Deutsch

Prijzen

In de meeste gevallen maken wij voor onze cliënten een offerte die voor 50% is opgebouwd uit te verwachten onkosten. De overige 50% dient alleen te worden betaald indien de cliënt volstrekt tevreden is. De garantieperiode die bij dit laatste bonusbedrag hoort varieert van één tot drie jaar. Deze regeling is voor u als cliënt aanmerkelijk voordeliger dan een regeling, volledig op basis van no cure, no pay.