Nederlands
Deutsch

Faunabeheer

W&S Faunabeheer is gespecialiseerd in faunabeheer van diverse soorten dieren. Dit kan ook van pas komen wanneer je als gemeente, aannemer of particulier wilt gaan bouwen of verbouwen in een gebied waar dieren en platen leven die op grond van de Flora- en Faunawet bescherming genieten.

 

Wilt u advies over hoe te voorkomen dat u met de Flora- en Faunawet in de problemen komt?

 

Gaat het niet om bijzondere platen of reptielen, maar wilt u van april tot juli in een landelijk of natuurgebied verder bouwen of ontwikkelen zonder in problemen te komen?

 

W&S Faunabeheer zorgt ervoor dat u zelfs midden in een meeuwenbroedgebied kunt verder werken zonder met de Flora- en Faunawet in de problemen te komen. Wij hebben al een reeks succesvolle projecten op onze naam staan wat betreft faunabeheer.

 

Wij hebben grote expertise op het gebied van:

  • Bodembroeders
  • Meeuwen
  • Scholekster
  • Kwartel, patrijs, fazant, leeuwerik
  • Oeverzwaluwen in taluds van wegen

 

W&S Faunabeheer voorkomt dat hazen, vossen, dassen of andere schermde dieren uw projecten vertragen.