Nederlands
Deutsch

Vogelwering en vogels verjagen

Vogels kunnen in sommige gevallen voor veel overlast zorgen, zowel bij bedrijven als particulieren. Tegen deze overlast van vogels bieden wij diverse oplossingen. Wij hebben ervaring met overlast van diverse soorten vogels:

 • Duiven
 • Mussen
 • Spreeuwen
 • Merels
 • Meeuwen
 • Kauwtjes & kraaien
 • Roeken
 • Kippen
 • Tamme en wilde ganzen
 • Eenden
 • Zwaluwen

Vogelwering

Voorkomen is beter dan genezen. Ook wanneer het verwijderen van de vogels niet wenselijk of mogelijk is, brengen we vogelwering aan. Deze vogelwering is uiteraard afgestemd op het vogelsoort en de overlast. Per gebouw ontwerpen we een vrijwel onzichtbaar schrikdraadsysteem. Op een door ons aangelegde installatie geven wij drie jaar garantie! Het voordeel van een elektrisch systeem is dat de vogels helemaal zullen verdwijnen.

Vogels verjagen en verwijderen

In bedrijven waar hygiëne van belang is mogen geen vogels naar binnen vliegen. Toch zijn er ieder jaar veel bedrijven waar ongelukjes met vogels zich voor doen. Vaak gebeurt dit in de periode dat één van uw klanten een audit gepland heeft. Ons bedrijf kan 24/7 door heel Nederland de vogels verwijderen. In de meeste gevallen lukt het ons om de vogel levend te verwijderen.

Vogels bestrijden

Indien vogels als ongewenst worden gezien, ook wettelijk, kan worden gekozen voor een permanente verwijdering of bestrijding van de vogels die overlast veroorzaken. In sommige gevallen verrichten wij hiervoor afschot.