Nederlands
Deutsch

Vogelwering en vogels verjagen

Vogels kunnen in sommige gevallen voor veel overlast zorgen, zowel bij bedrijven als particulieren. Tegen deze overlast van vogels bieden wij diverse oplossingen. Wij hebben ervaring met overlast van diverse soorten vogels:

 • Duiven
 • Mussen
 • Spreeuwen
 • Merels
 • Meeuwen
 • Kauwtjes & kraaien
 • Roeken
 • Kippen
 • Tamme en wilde ganzen
 • Eenden
 • Zwaluwen

Vogelwering

Voorkomen is beter dan genezen. Ook wanneer het verwijderen van de vogels niet wenselijk of mogelijk is, brengen we vogelwering aan. Deze vogelwering is uiteraard afgestemd op het vogelsoort en de overlast. In het geval van duivenoverlast wordt bijvoorbeeld, naast de gebruikelijke draadjes en antiduivenpennetjes, per gebouw een vrijwel onzichtbaar systeem ontworpen gebaseerd op schrikdraad. Op een door ons aangelegde installatie geven wij drie jaar garantie! Het voordeel van een elektrisch systeem is dat de vogels helemaal zullen verdwijnen.

Vogels verjagen en verwijderen

Natuurlijk zijn sommige vogels beschermd, bijvoorbeeld mussen en merels. Tock kunnen deze vogels voor overlast zorgen. Hiervoor bieden wij een passende en diervriendelijke oplossing. Indien de vogels zich bijvoorbeeld in een gebouw hebben gevestigd, kunnen de vogels levend worden gevangen om elders buiten hun vrijheid te herkrijgen.

Vogels bestrijden

Indien vogels als ongewenst worden gezien, ook wettelijk, kan worden gekozen voor een permanente verwijdering of bestrijding van de vogels die overlast veroorzaken. In sommige gevallen verrichten wij hiervoor afschot.